Informacje

 

Centrum Kompetencji „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” zostało powołane przez Radę Naukowo-Przemysłową Konsorcjum IATI w dniu 18 marca 2015 r.  Koordynatorem Centrum Kompetencji jest Politechnika Wrocławska reprezentowana przez cztery jednostki:

  • Katedrę Informatyki (K2 ) Wydziału Podstawowych Problemów Techniki,
  • Katedrę Teleinformatyki (K3) Wydziału Elektroniki,
  • Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe,
  • Pion Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej.

 

Centrum Kompetencji skupia doświadczonych naukowców i wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwa informatycznego. Głównym obszarem działań Centrum jest badanie nowych technologii teleinformatycznych oraz optymalizacja aplikacji naukowych w zakresie przetwarzania informacji.  Centrum specjalizuje się też w tworzeniu zaawansowanych mechanizmów wykrywania i analizy naruszeń bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.

Członkowie zespołu uczestniczą w realizacji dużych projektów naukowych oraz angażują się w różnorodne działania badawcze związane z organizacją i budową systemów oraz usług teleinformatycznych. Zdobyte doświadczenie pozwala na wykonywanie specjalistycznych opracowań, analiz i ekspertyz w zakresie technologii informatycznych oraz na efektywne zarządzania sieciami i usługami teleinformatycznym (wraz  z implementacją systemów bezpieczeństwa).


dr inż. Jacek Oko
Koordynator Centrum Kompetencji
+48 713203370
mgr inż. Agnieszka Kwiecień
Koordynator operacyjny
+ 48 713202043
prof. dr hab. Jacek Cichoń
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
+ 48 713202109
dr inż. Waldemar Grzebyk
Wydział Elektroniki
+ 48 713202305
dr inż. Józef Janyszek
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
+ 48 713202456
prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
+ 48 713202109
mgr inż. Ireneusz Tarnowski
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
+48 713203626
dr inż. Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
+48 713202032
mgr inż. Damian Wydymus
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
+48 713202080