Projekty

 

Najważniejsze projekty zrealizowane przy współudziale kadry Centrum w  ciągu ostatnich pięciu lat:

 1.  PLGrid PLUS - Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (82 mln zł/9 mln zł)

 2.  Projekt PLGrid NG - Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki (14,9 mln zł/2,7 mln zł)

 3.  Budowa bezpiecznej sieci transmisji danych PWR.Net na terenie Politechniki Wrocławskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (4,5 mln zł)

 4.  Implementacja nowych technologii zabezpieczania danych transmitowanych kanałami obsługującymi dużą liczbę tuneli kryptograficznych przed wyciekami typu kleptograficznego poprzez pseudolosowe mieszanie kryptogramów i opracowanie prototypu urządzenia (1,5 mln zł)

 5.  Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych (1,1 mln zł)

 6.  Krajowy Magazyn Danych 2 (1 mln zł)

   

   Kluczowe inicjatywy realizowane z sektorem gospodarczym:

 1.  Konsorcjum Pionier / Członek Konsorcjum

 2.  Konsorcjum WASK/ Lider Konsorcjum

 3.  Konsorcjum CP SELS/ Lider Konsorcjum

   

  Kluczowe współpracujące instytucje gospodarcze:

 1.  Narodowe Centrum Nauki

 2.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 3.  IBM

 4.  EMC

 5.  Gemalto

 6.  CISCO