Współpraca

 

Centrum Kompetencji poszukuje partnerów do realizacji projektów w zakresie  swojej działalności, a także partnerów poszerzających działania badawcze (patrz oferta) oraz wynikające z nich możliwe kierunki projektowe.

Do potencjalnych partnerów należą:

  • Firmy technologiczne z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • Firmy technologiczne z obszaru systemów i urządzeń teleinformatycznych (producenci rozwiązań sprzętowych, integratorzy rozwiązań, itp.)
  • Centra bezpieczeństwa sieciowego
  • Operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy usług sieciowych 

Proponowane obszary badawcze i kierunki współpracy to m.in.:

  • Badanie zjawisk zapewniania bezpieczeństwa i jego naruszeń w sieciach teleinformatycznych o charakterze naukowym i publicznym
  • Organizacja rozwiązań i e-usług w zakresie  przeznaczonym dla  Centrów Bezpieczeństwa Danych (Security Operations Center)
  • Budowa mechanizmów i e-usług anonimowej i bezpiecznej  transmisji danych

 

 Zapraszamy do kontaktu wszystkie podmioty zainteresowane współpracą.